O NAŠIH GOZDOVIH IN DIVJIH ŽIVALIH

Javorniško- Snežniški gozdni masiv se razteza na območju jugo zahodne Slovenije in predstavlja severni del obsežnega Dinarskega gorstva. Gre za obsežen, 500 km² velik del sklenjenega območja razprostranjenih gozdov in neokrnjene narave. To je obenem največje strnjeno in nenaseljeno gozdno območje v Srednji Evropi, ki se nadaljuje na Kočevsko in na Hrvaško v Gorski Kotar. Javorniki in Snežnik spadajo med visoke dinarsko-kraške planote, kjer lahko opazujemo ne malo katere kraške pojave, kot so kraške jame, vrtače, udornice in kraška polja. Slovenija je namreč znana, kot kraška dežela, saj je slovenska pokrajina Kras dala ime vsem tovrstnim pojavom sveta, saj so tu strokovnjaki te pojave najprej preučili. Zaradi razgibanega reliefa, spremenljivega podnebja, pestrih talnih razmer na pretežno karbonatnih kamninah ter drugih okoljskih dejavnikov je za območje značilna velika raznolikost gozdnih združb in gozdnega živalstva. Slovenija je namreč edina država v tem delu Evrope, kjer lahko najdemo zdravo populacijo vseh treh vrst velikih zveri, torej risa (Lynx lynx), medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) in vse tri vrste velikih zveri naseljujejo tudi območje Javornikov in Snežnika. Poleg zveri lahko na tem območju srečamo še predstavnike srnjadi, jelenjadi, divjega prašiča, divje mačke, lisice in številne vrste ptic.