Naše divje živali

Zaradi razgibanega reliefa, spremenljivega podnebja, pestrih talnih razmer na pretežno karbonatnih kamninah ter drugih okoljskih dejavnikov je za območje značilna velika raznolikost gozdnih združb in gozdnega živalstva. Slovenija je namreč edina država v tem delu Evrope, kjer lahko najdemo zdravo populacijo vseh treh vrst velikih zveri, torej risa (Lynx lynx), medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) in vse tri vrste velikih zveri naseljujejo tudi območje Javornikov in Snežnika. Poleg zveri lahko na tem območju srečamo še predstavnike srnjadi, jelenjadi, divjega prašiča, divje mačke, lisice in številne vrste ptic.