Dinarski gozdovi

Javorniško- Snežniški gozdni masiv se razteza na območju jugo zahodne Slovenije in predstavlja severni del obsežnega Dinarskega gorstva. Gre za obsežen, 500 km² velik del sklenjenega območja razprostranjenih gozdov in neokrnjene narave. To je obenem največje strnjeno in nenaseljeno gozdno območje v Srednji Evropi, ki se nadaljuje na Kočevsko in na Hrvaško v Gorski Kotar. Javorniki in Snežnik spadajo med visoke dinarsko-kraške planote, kjer lahko opazujemo ne malo katere kraške pojave, kot so kraške jame, vrtače, udornice in kraška polja. Slovenija je namreč znana, kot kraška dežela, saj je slovenska pokrajina Kras dala ime vsem tovrstnim pojavom sveta, saj so tu strokovnjaki te pojave najprej preučili.